Parapety ZCB Zbigniew Zbierski

Montaż płytek

Ile płytek potrzebuję?

Wybierz odpowiednią długość oraz ilość płytek klinkierowych na parapet:

 • Na 1 metr bieżący przyjmujemy 10 sztuk płytek.
 • Każda z płytek ma 10,5 cm szerokości, ale w związku z tym, że często (aby zapobiec zaciekaniu rogów parapetu) wpuszcza się płytki nieco w ściany po bokach, przyjmujemy 10 sztuk na metr parapetu.
 • Płytki powinny wystawać za lico ściany przynajmniej 3 centymetry. Natomiast pod okno wsuwamy je ok. 0,5 cm (pod pierwsze podcięcie w ramie okiennej).
 • PRZYKŁAD:  Jeśli odległość od ramy okiennej do krawędzi muru wynosi 16 cm, to kładziemy płytkę 20 cm.
 • W przypadku gdy płytka jest zbyt krótka (wystaje na zewnątrz mniej niż 3 cm) zachodzi ryzyko, że woda może ściekać po ścianie, zamiast skapywać z parapetu prosto na ziemię.
 • Przed złożeniem zamówienia należy określić potrzebną ilość płytek z uwzględnieniem około 2 % zapasu.

 

Jak montować parapety ZCB Zbigniew Zbierski

 

Montaż płytek podokiennych

Magazynowanie

 • Parapety ceramiczne należy magazynować pod dachem, w suchym, nienarażonym na wilgoć miejscu. W przeciwnym razie, w przypadku wystąpienia mrozów, woda zgromadzona w paczkach spowoduje uszkodzenie wyrobów.

Przegląd towaru

 • Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić całą zakupioną partię pod kątem różnic kolorystycznych. Płytki parapetowe klinkierowe to produkt całkowicie naturalny, dlatego z uwagi na specyfikę towaru, w zakupionej partii mogą występować nieznaczne różnice kolorystyczne.
 • Płytki należy ułożyć na sucho od najjaśniejszej do najciemniejszej. Wszelkie różnice staną się w ten sposób niewidoczne.

Montaż płytek podokiennych

 • Przed przystąpieniem do montażu należy zadbać o to, aby podłoże było suche, czyste i wolne od pyłu. Zalecamy stosować listwę montażową, wypoziomowaną i zamontowaną do zewnętrznej powierzchni ściany. Wskazane jest wyrównanie podłoża klejem i wzmocnienie siatką.
 • Przy wykładaniu płytek podokiennych należy stosować odpowiednie zaprawy klejące, przeznaczone do klejenia płytek ceramicznych. Zaprawa klejąca powinna być elastyczna, mrozoodporna, przeznaczona do klinkieru i stosowana zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Klej nanosimy na przygotowane podłoże oraz kształtkę parapetową. Płytki należy przyklejać całą powierzchnią montażową.
 • Zaleca się wykładanie płytek z zachowaniem odpowiedniej szerokości fugi - minimum 3 mm. Nie należy wykładać płytek na styk - bez fugi, ponieważ tworzą wtedy jedną dużą płytę, wrażliwą na wszelkie rodzaje naprężenia. Spoinowanie inaczej nazywane fugowaniem należy rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia płytek. Zaprawa fugowa do płytek ceramicznych podokiennych powinna być elastyczna, mrozoodporna i nie rysować powierzchni szkliwionych. Nie wypełniać spoin (fug) zaprawą klejową. Należy szczelnie wypełnić zaprawą fugową przestrzeń między płytkami za pomocą gumowej szpachelki. Po zafugowaniu całą powierzchnię ceramiczną należy zmyć czystą wodą, uważając, aby nie wymyć świeżych fug.
 • Wykładane płytki nie mogą bezpośrednio dotykać elementów konstrukcji metalowych, ościeżnic, murów, szkła etc. Należy w tych miejscach zawsze stosować szczelinę wypełnioną specjalnymi fugami elastycznymi np. silikonem.
 • Przy długich powierzchniach wykładanych płytkami, należy przewidzieć dylatacje co 3 metry bieżące i stosować fugę (silikon) o szerokości minimum 5 mm.
 • Parapet montuje się z minimum 5-stopniowym spadkiem w kierunku od okna na zewnątrz, tak aby woda opadowa mogła swobodnie skapywać na ziemię.
 • Wykonanie prac związanych z wykładaniem płytek podokiennych prosimy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

W przypadku niestosowania się do zaleceń producenta wygasają uprawnienia gwarancyjne.

Instrukcja montażu